Preparation for flushing

Dr Robert Tredwell and carina flushing one of
the Wensim cows

Bezley Beth JM9750

Anmalu Ruby AML0412 - Uitsonderlike vroulike teelkoei met goeie breedte, diepte en lengte.  Sy
is met groot sukses in die spoelprogram gebruik.

     

 

Toverberg Ragel AK006 - Uitstaande spoelkoei
en moeder van die alombekende Salerika Eksellent.  Besonderse breedte, diepte en lengte.  Haar nageslag is top presteerders in verskeie kuddes en op skoue.

WEN 02 105 Wensim Selest

Embrio skenker - Wensim Wilmien WEN 06 29

Embrio skenker - Wensim Bontesa WEN 08 2

 
 
   

 

      Home Page
      Top Performers
      Embryos
  Gallery
  Contact Us
      2009 - 2020 Wensim Simmentalers
      Website Terms & Conditions